Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie Utrecht

Chefs at the Parc zal ons 4 dagen laten genieten van heel veel mooie smaken, vriendschappen, ontmoetingen maar we willen daarbij ook stil staan bij en een bijdrage leveren aan een heel bijzonder goed doel dat ons zeer geraakt heeft en waarbij we ons zeer betrokken voelen:

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Eén op de vier kinderen met kanker overlijdt
In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer zeshonderd kinderen de diagnose kanker gesteld en op dit moment overlijdt nog steeds één op de vier kinderen aan deze ziekte. Ondanks het feit dat de kans op genezing enorm is gestegen, is het nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak onder deze kinderen. Daarnaast hebben veel kinderen die genezen, later in hun leven last van ernstige gevolgen van de behandeling. Daarom hebben kinderen met kanker uiterst gespecialiseerde zorg nodig met behulp van de nieuwste technieken, waar zij hun leven lang profijt van hebben.

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
Dat is de reden dat ouders en artsen meer dan tien jaar geleden het initiatief hebben genomen om één nationaal kinderoncologisch centrum te bouwen. Dat initiatief is het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie geworden. Een uniek centrum waar, sinds 18 mei 2018,  alle kinderen met kanker worden behandeld, met als missie; ieder kind met kanker genezen met optimale kwaliteit van leven. Een essentieel onderdeel voor het realiseren van deze missie is de bundeling van kennis en expertise op het gebied van kinderoncologische zorg én research. Het Prinses Máxima Centrum is door deze aanpak het grootste kinderkankercentrum van Europa.

Ontwikkeling van het kind centraal
Het Prinses Máxima Centrum onderscheidt zich van andere ziekenhuizen door de focus op ontwikkelingsgerichte zorg, dat wil zeggen dat in de zorg de ontwikkeling van het kind en gezin centraal staan. Kinderen moeten in staat zijn hun leven en de daarbij behorende activiteiten en contacten zoveel mogelijk voort te zetten, ondanks de diagnose kanker. De kinderen moeten zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal blijven ontwikkelen en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven kunnen ervaren. Waar mogelijk stimuleren we beweging, afleiding en gezonde voeding.

Gebouw & inrichting op kind en gezin gericht
Ook het gebouw is zo ontworpen dat het bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van het kind en de behoeften van het gezin. Er is in het ontwerp rekening gehouden met het fysiek, cognitief, emotioneel, spiritueel en sociaal functioneren. Er is zelfs een kinderadviesraad actief, die meedenkt, want zij zijn uiteindelijk de ervaringsdeskundigen.

Een voorbeeld van hiervan zijn de unieke opnamekamers die voorzien zijn van een eigen ouderverblijf. Ouders kunnen daardoor dag en nacht bij hun kind zijn.

Daarvoor is de Prinses Máxima Centrum Foundation. Het team van de foundation zet zich met passie in om alle voorzieningen, die niet onder de verzekerde zorg vallen en die van cruciaal belang zijn voor de genezing van de kinderen, mogelijk te maken.

Nog zoveel te doen
Vanaf de opening, verricht door Hare Majesteit de Koningin, richt het Prinses Máxima Centrum zich in eerste instantie op de allerbeste zorg voor de kinderen en hun families. De eerste positieve resultaten zijn geboekt. Er is alleen nog zo veel meer te bereiken.

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Belangrijk voor de kinderen is bewegen, sporten, buiten zijn, afleiding en gezonde voeding, in welk stadium van hun ziekte ze ook zijn. Hiermee wordt de genezing verbeterd en soms ook versneld. In dit kader zijn deze restaurant dagen van …. een mooie aansluiting bij ons doel.

Prinses Máxima Centrum Foundation logo